Konetekniikan väyläopinnot Kajaanin ammattikorkeakoulussa

Väyläopintoinfon 12.8. tallenne

Riverian teknologia-alojen opiskelijoiden on mahdollista suorittaa konetekniikan insinööriopintoihin kuuluvia opintoja Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Opinnot ovat tarjolla syksystä 2020 lähtien ja ne toteutetaan verkko-opintoina ja ovat maksuttomia. Opinnot sopivat erityisesti prosessiteollisuuden ja teollisuuden käynnissäpidon työtehtävistä ja konetekniikan insinöörin opinnoista kiinnostuneille. Tarjolla olevia opintoja voi kerryttää joko koko ammatillisten opintojen ajan tai suorittaa niitä ammatillisten opintojen loppupuolella. 

Kajaanin ammattikorkeakoulun tarjoamat väyläopinnot parantavat opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia prosessi- ja kaivosteollisuuteen kunnossa- ja käynnissäpidon työtehtäviin. Ne myös tukevat työllistymistä ja antavat lisävalmiuksia toimia käynnissä- ja kunnossapidon erilaisissa työtehtävissä. Tarjottimelta opiskelijat voivat valita heitä eniten kiinnostavat opintojaksot ja koostaa niistä ammatillisen valinnaisen Korkeakouluopinnot –tutkinnon osan (5-15 osp). Opinnot vievät siten eteenpäin sekä ammatillisia opintoja että kerryttävät ammattikorkeakouluopintoja eli yhdestä työstä saa kaksinkertaisen hyödyn. 

Tarjolla olevat opinnot: opinto-opas kokonaisuudessaan löytyy täältä.  

2020 syksyllä: 

Prosessitekniikka 3 op  (alkaa viikolla 37, kesto koko syksy)

 • Opiskelija perehtyy mekaanisiin ja kemiallisiin yksikköprosesseihin. Opiskelija tutustuu lämmön- ja aineensiirtotekniikoihin. Näiden tietojen pohjalle opiskelija muodostaa kokonaisuuden teollisuuden tuotantoprosesseista.

Teollisuuden käynnissäpito tuotannollisessa toiminnassa 3 op (alkaa viikolla 43, kesto 8 viikkoa)

 • Opiskelija ymmärtää kunnossapidon sekä käyttövarmuuden merkityksen tuotantolaitoksen häiriöttömälle toiminnalle sekä oppii nykyaikaisen kunnossapidon eri periaatteet ja niiden soveltamisen käytäntöön. Opiskelija osaa selvittää tuotantolinjan käytettävyyden, hallita tuotteen käyttövarmuusominaisuuksia suunnittelun, hankintojen ja palvelukonseptien avulla

Prosessiautomaatio 5 op (alkaa viikolla 43, kesto 8 viikkoa) 

 • Opiskelija ymmärtää mittauksen, prosessin säädön ja automaation merkityksen prosessin taloudellisen ohjauksen, turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden kannalta, ymmärtää keskeisimmät mittaustekniikat ja väyläratkaisut sekä osaa tulkita instrumentointimerkintöjä prosessikaavioissa.

Ilmastonmuutoksen perusteet 1 op (alkaa viikolla 43, suoritetaan omassa tahdissa) 

 • Käydään läpi ilmastonmuutos ilmiönä.  Perehdytään eri kasvihuonekaasuihin ja niiden aiheuttamaan keskilämpötilan nousuun. Katsaus ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sekä päästövähennys tarpeeseen. Lisäksi käydään läpi erilaisia ratkaisuja, joilla ilmaston lämpenemistä voidaan hillitä.

Keväällä 2021: 

Haluatko insinööriksi 1 op (valintakokeeseen valmentava koulutus, aloitus hiihtoloman jälkeen)

 • Arviointi, valintakoe on lopputentti. KAMKille valitut saavat suoritusmerkinnän. 

Käynnissäpidon työnsuunnittelu, 3 op 

 • Opiskelija oppii tunnistamaan työn suunnitteluun vaikuttavat tuotantotaloudelliset elementit. Opiskelija oppii aikatauluttamisen ja työnsuunnittelun eron. Opiskelija oppii suunnittelemaan töitä vuosirevisioihin sekä vertailemaan erilaisia skenaarioita työnsuunnittelun avulla. 

Syksyllä 2021: 

Teollisuusputkistot 3 op  

 • Opiskelija tutustuu putkistosuunnittelun perusteisiin, osaa valita ja mitoittaa putkistossa tarvittavia komponentteja sekä ymmärtää putkistojärjestelmiin liittyvät viranomaismenettelyt. 

Energiatekniikka 3 op 

 • Opiskelija tutustuu lämpötekniikan perusteisiin, energialähteisiin, energian tuotantoon sekä energian säästöön. Kurssi painottuu bioenergian tuotantoon sekä biotalouden haasteisiin energian tuotannossa prosessien sekä päästöjenhallinnan kannalta. 

Ilmoittautuminen opintoihin 

Jos sinua kiinnostaa opiskella KAMK:n tarjoamia väyläopintoja, ota ensimmäiseksi yhteyttä joko ryhmävalmentajaasi tai opinto-ohjaajaasi. Tällöin voitte hoitaa sekä ilmoittautumisen että HOKS:isi päivittämisen samalla kertaa.  

Opinnoista järjestetään info kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäinen info järjestettiin Teamsilla ke 12.8. klo 10 – 11 kaikille KAMK:n konetekniikan väyläopinnoista kiinnostuneille.

 • Ilmoittautuminen tapahtuu yhdessä opinto-ohjaajan kanssa täytetyllä nettilomakkeella. Kerralla voi ilmoittautua puolen vuoden opintoihin eli esimerkiksi 12.8. infon jälkeen on mahdollista ilmoittautua kaikkiin syksyn 2020 opintojaksoihin. Syksyn opintoihin ilmoittautuminen päättyy 28.8.2020. Kevään 2021 ilmoittautuminen avautuu joulukuussa ja opintoihin on ilmoittauduttava 23.12.2020 mennessä.
 • Yhteyshenkilönä ohjaukseen ja opintojen edistymiseen liittyen Riveriassa oma opinto-ohjaaja ja ryhmävalmentaja sekä KAMK:ssa koulutussuunnittelija Hannu Tikkanenhannu.tikkanen@kamk.fi  
 • Opintosuoritukset toimitetaan KAMK:sta Riveriaan ja opintojen aikana pidetään ohjauspalaveri opiskelijoiden sekä KAMK:n ja Riverian edustajien kesken.