Konetekniikan väyläopinnot Kajaanin ammattikorkeakoulussa

Väyläopintoinfon 12.8. tallenne

Riverian teknologia-alojen opiskelijoiden on mahdollista suorittaa konetekniikan, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan ja tieto- ja viestintätekniikan insinööriopintoihin kuuluvia opintoja Kajaanin ammattikorkeakoulussa. KAMKin väyläopinnot (15 op) suorittaneet voivat hakea erillisväylää alan tutkinto-opintoihin. Opinnot toteutetaan verkossa ja ne ovat maksuttomia. Tarjolla olevia opintoja voi kerryttää joko koko ammatillisten opintojen ajan tai suorittaa niitä ammatillisten opintojen loppupuolella. 

Konetekniikan opinnot sopivat kone- ja tuotantotekniikan opiskelijoiden lisäksi prosessiteollisuuden ja teollisuuden käynnissäpidon opiskelijoille. Väyläopinnot parantavat opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia prosessi- ja kaivosteollisuuteen kunnossa- ja käynnissäpidon työtehtäviin. Ne myös tukevat työllistymistä ja antavat lisävalmiuksia toimia käynnissä- ja kunnossapidon erilaisissa työtehtävissä.

Tarjottimelta opiskelijat voivat valita heitä eniten kiinnostavat opintojaksot. Väyläopintojen sijoittuminen ammatillisiin opintoihin sovitaan omavalmentajan / opinto-ohjaajan kanssa henkilökohtaisessa HOKS-keskustelussa. Tavoite on, että väyläopinnot vievät eteenpäin sekä ammatillisia opintoja että kerryttävät ammattikorkeakouluopintoja eli yhdestä työstä saa kaksinkertaisen hyödyn. 

KAMKstart Insinööriksi 15 op

KAMKstart Insinööriksi -opinnoissa mukana on kolme insinööritutkintoa:

 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka
 • Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

KAMKstart Insinööri -opinnoissa suoritetaan yhteensä 15 opintopistettä. Näistä 9 opintopistettä on kaikille pakollisia, yhteisiä opintoja ja näiden lisäksi opiskelija valitsee 6 opintopistettä alakohtaisesti haluamaltaan alalta.

Opiskelemalla seuraavat KAMK:n väyläopinnot ammatillisten opintojen aikana (15 opintopistettä), voit saavuttaa itsellesi tutkinto-opiskelupaikan:

KAMKn pakolliset aineet (9 op)

Englanti (3 op) Technical English 1 + Dialang-testi

 • (opetus syyslukukausi 2021)

Matematiikka 1 (3 op)

 • (opetus syyslukukausi 2021)

Fysiikka 1 (3 op)

(opetus kevätlukukausi 2022)

ALAKOHTAISET KURSSIT (valitaan alakohtaisesti 6 op)

 • Konetekniikka
  • Robotiikka (3 op) (opetus kevätlukukausi 2022)
  • Teollisuuden käynnissäpito tuotannollisessa toiminnassa (3 op), opetus syyslukukausi 2021
  • Työturvallisuus, konetekniikka (2 op), opetus non-stop
  • Ilmastonmuutos (1 op), opetus non-stop
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
  • Piirustusmerkinnät (2 op), opetus non-stop
  • Rakennuspiirustus (4 op), opetus non-stop
  • Työturvallisuus, rakennustekniikka (2 op), opetus non-stop
 • Tieto- ja viestintätekniikka
  • Ohjelmoinnin perusteet (C++) (3 op), opetus non-stop
  • Olio-ohjelmointi (3 op), opetus non-stop

Ilmoittautuminen opintoihin 

Jos sinua kiinnostaa opiskella KAMK:n tarjoamia väyläopintoja, ota ensimmäiseksi yhteyttä joko omavalmentajaasi tai opinto-ohjaajaasi. Tällöin voitte hoitaa sekä ilmoittautumisen että HOKS:isi päivittämisen samalla kertaa.  

Opinnoista järjestetään info kaksi kertaa vuodessa.

 • Ilmoittautuminen tapahtuu yhdessä opinto-ohjaajan kanssa täytetyllä nettilomakkeella. Kerralla voi ilmoittautua puolen vuoden opintoihin.
 • Yhteyshenkilönä ohjaukseen ja opintojen edistymiseen liittyen Riveriassa oma opinto-ohjaaja ja omavalmentaja sekä KAMK:ssa koulutussuunnittelija Hannu Tikkanenhannu.tikkanen@kamk.fi  
 • Opintosuoritukset toimitetaan KAMK:sta Riveriaan ja opintojen aikana pidetään ohjauspalaveri opiskelijoiden sekä KAMK:n ja Riverian edustajien kesken.

Katso lisää