Varhaiskasvatuksen avoin väylä kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon opiskelijoille

UEF / Kasvatustieteellisen alan perusopinnot (erityisesti varhaiskasvatus) 25 op  

Lastenohjaajaopiskelijoille tarjoamme mahdollisuuden suorittaa 25 op Itä-Suomen yliopisto(UEF) varhaiskasvatuksen opintoja tutkinnon aikana. Lastenohjaajaopintojen aikana on mahdollista syventää varhaiskasvatuksen teoreettista osaamista. Opinnot sopivat erityisesti varhaiskasvatuksen opettajan koulutuksesta kiinnostuneilla.  

UEF:ssa suoritetut opinnot sisällytetään osaksi lastenohjaajatutkintoaSuoritetusta perusopintokokonaisuudesta saat yliopistosta erillisen todistuksen. Opinnot hyväksiluetaan UEF:n varhaiskasvatuksen opettajankoulutusohjelmassa täysimääräisesti.  

Opintoja on mahdollista suorittaa kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon aikana, mutta niitä voi jatkaa yhä Riveriasta valmistumisen jälkeen. Opinto-oikeus on voimassa kolme lukukautta.

Voit ilmoittautua opintoihin yhdessä oman opinto-ohjaajasi kanssa. Seuraavan kerran voit ilmoittautua opintoihin 27.8.2021 mennessä.

UEF:n varhaiskasvatuksen väyläopintoinfon tallenne 11.8.

Infon materiaali PDF-tiedostona

Väyläopinnot suoritettuaan opiskelija voi hakea UEF:n varhaiskasvatuksen opettajakoulutukseen ilman VAKAVA-koetta tällä hetkellä voimassa olevien hakukriteerien mukaan. Perusopinnot suorittaneista 39 hakijaa kutsutaan suoraan soveltuvuuskokeeseen.  Katso lisätietoa: https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.55649628447 -välilehti Hakeminen. 

Opintojen sijoittuminen lastenohjaajatutkintoon 

Osa UEF:ssa suoritettavista kasvatustieteen opinnoista sisällytetään varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan tutkinnon osaan. Loput opinnot tunnustetaan ammatilliseen valinnaiseen tutkinnon osaantutkinnon osa korkeakouluopinnoista 15 osp. 

Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan tutkinnon osasta jää suoritettavaksi Riveriassa varhaiskasvatuksen menetelmäopintoja, työelämässä oppimisen jakso sekä näyttö. Suorittamistavoista sovitaan tutkinnon osan vastuuopettajan kanssa. 

 

Opinto UEFssa  Suoritustapa UEF:ssa 

 

Aikataulut, ennakkotietoa 

(Muutokset mahdollisia) 

Sijoittuminen ammatilliseen perustutkintoon  
Johdatus kasvatustieteisiin 5 op  Luennot 22 tverkkotehtävien tekeminen 2-3 hengen ryhmissä 20 t; omatoiminen työskentely 93 t   Syys-joulukuu + kevätlukukausi  Tutkinnon osa korkeakouluopinnoista 
Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, yhteinen osa 3 op  

 

Luennot 20 t (myös etäyhteys ja tallenteet); luentojen ja artikkelikoosteen tenttiminen 2 t; itsenäinen työ 59 t.  Loka– joulukuu  Tutkinnon osa korkeakouluopinnoista 
Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, eriytyvä osa Vaka 2 op 

 

Opintopiirityöskentely 54 t  Loka-joulukuu  Tutkinnon osa korkeakouluopinnoista 
Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, yhteinen osa 2 op 

 

Suoritustapa 1: Luennot 16 t (saatavissa myös tallenteina), yksilö- tai ryhmätentti (2-6 henkilöä) 3 t, omatoiminen työskentely 35 t.  

Suoritustapa 2: Luennot 16 t (saatavissa myös tallenteina), oppimistehtävät yksilötyönä, omatoiminen työskentely 38 tuntia.  

 

Luennot tammi-maaliskuu, tehtävänpalautuspäivät kevätlukukausi + kesä  Tutkinnon osa korkeakouluopinnoista 
Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, eriytyvä osa Vaka 3 op 

 

Yksilö- tai ryhmätehtävä. 

Yksilö- tai ryhmätehtävä pohjautuvat eriytyvän osan kirjallisuuteen ja erikseen ilmoitettavaan aineistoon. 

 

Tammi-maaliskuu  Varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta 30 osp 
Oppimisen ja kehityksen perusteet 3 op, osa a
 
Luentomateriaaleihin ja kirjallisuuteen pohjautuvat soveltavat tehtävät, omatoiminen työskentely 91 t.  syys– tai kevätlukukaudella  Varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta 30 osp 
Oppimisen ja kehityksen perusteet 2 oposa b  verkkoympäristössä toteutettava opintopiiri 14 t, omatoiminen työskentely 40 t.  Syys- tai kevätlukukaudella   
Orientoituminen kasvatus- ja koulutusalalle (varhaiskasvatus) 2 op
 
Luennot 14 t, verkkoympäristössä ohjattu pienryhmätehtävä 4 t sekä O365-ympäristöön tutustuminen sekä portfoliotyöskentelyn aloittaminen 4 t. itsenäinen työskentely 32 t.  Syyskuu  Varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta 30 osp 
Orientaatio varhaiskasvatukseen 3 op  Seminaarityöskentely 20 t tai verkkotyöskentely 20 t, päiväkodeissa toteutettavat havainnointi- ja oppimistehtävät 20t, itsenäistä työskentelyä 41 t.   Tammikuu  Varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta 30 osp 

 

Lisätietoja: 

Katso lisätiedot opintojen sisällöistä ja suorittamistavoista täältä. 

Teija Alanen teija.alanen@riveria.fi

050 367 9921