Varhaiskasvatuksen avoin väylä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opiskelijoille

UEF / Kasvatustieteellisen alan perusopinnot (erityisesti varhaiskasvatus) 25 op  

Lähihoitajaopiskelijoille tarjoamme mahdollisuuden suorittaa 25 op Itä-Suomen yliopiston (UEF) varhaiskasvatuksen opintoja tutkinnon aikana. Lähihoitajaopintojen aikana on mahdollista syventää varhaiskasvatuksen teoreettista osaamista. Opinnot sopivat erityisesti varhaiskasvatuksen opettajan koulutuksesta kiinnostuneilla.  

UEF:ssa suoritetut opinnot sisällytetään osaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tutkintoa (lähihoitaja)Opinnot suoritetaan lasten ja nuorten kasvatus- ja hoito -osaamisalan opintojen aikana. Suoritetusta perusopintokokonaisuudesta saat yliopistosta erillisen todistuksen. Opinnot hyväksiluetaan UEF:n varhaiskasvatuksen opettajankoulutusohjelmassa täysimääräisesti.  

Opintoja on mahdollista suorittaa lähihoitajan osaamisalaopintojen aikana, mutta niitä voi jatkaa yhä Riveriasta valmistumisen jälkeen. Opinto-oikeus on voimassa kolme lukukautta.

Voit ilmoittautua opintoihin yhdessä oman opinto-ohjaajasi kanssa. Seuraavan kerran voit ilmoittautua opintoihin 27.8.2021 mennessä.

UEF:n varhaiskasvatuksen väyläopintoinfon tallenne 11.8.

Infon materiaali PDF-tiedostona

Opinnot suoritettuaan opiskelija voi hakea UEF:n varhaiskasvatuksen opettajakoulutukseen ilman VAKAVA-koetta tällä hetkellä voimassa olevien hakukriteerien mukaan. Perusopinnot suorittaneista kutsutaan tämän hetkisen tiedon mukaan 39 hakijaa suoraan soveltuvuuskokeeseen.  Katso lisätietoa: https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.55649628447 -välilehti Hakeminen. 

Opintojen sijoittuminen osaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tutkintoa 

Osa UEF:ssa suoritettavista kasvatustieteen opinnoista on mahdollista sisällyttää Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisen tutkinnon osaan, 40 ospLisäksi opintoja tunnustetaan ammatilliseen valinnaiseen tutkinnon osaan, Tutkinnon osa korkeakouluopinnoista, 15 osp. 

Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisen tutkinnon osasta jää suoritettavaksi Riveriassa varhaiskasvatuksen menetelmäopintoja, työelämässä oppimisen jakso sekä näyttö. Suorittamistavoista sovitaan tutkinnon osan vastuuopettajan kanssa. 

Opinto UEF:ssa  Suoritustapa UEF:ssa 

 

Aikataulut, ennakkotietoa 

(Muutokset mahdollisia) 

Sijoittuminen ammatilliseen perustutkintoon  
Johdatus kasvatustieteisiin 5 op  Luennot 22 tverkkotehtävien tekeminen 2-3 hengen ryhmissä 20 t; omatoiminen työskentely 93 t   Syys-joulukuu + kevätlukukausi  Tutkinnon osa korkeakouluopinnoista (1. vaihtoinen) 
Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, yhteinen osa 3 op  

 

Luennot 20 t (myös etäyhteys ja tallenteet); luentojen ja artikkelikoosteen tenttiminen 2 t; itsenäinen työ 59 t.  Loka- joulukuu  Tutkinnon osa korkeakouluopinnoista (1. vaihtoinen) 
Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, eriytyvä osa Vaka 2 op 

 

Opintopiirityöskentely 54 t  Loka-joulukuu  Tutkinnon osa korkeakouluopinnoista (2. vaihtoinen) 
Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, yhteinen osa 2 op 

 

Suoritustapa 1: Luennot 16 t (saatavissa myös tallenteina), yksilö- tai ryhmätentti (2-6 henkilöä) 3 t, omatoiminen työskentely 35 t.  

Suoritustapa 2: Luennot 16 t (saatavissa myös tallenteina), oppimistehtävät yksilötyönä, omatoiminen työskentely 38 tuntia.  

 

Luennot tammi-maaliskuu, tehtävänpalautuspäivät kevätlukukausi + kesä  Tutkinnon osa korkeakouluopinnoista 

(2. vaihtoehtoinen) 

Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, eriytyvä osa Vaka 3 op 

 

Yksilö- tai ryhmätehtävä. 

Yksilö- tai ryhmätehtävä pohjautuvat eriytyvän osan kirjallisuuteen ja erikseen ilmoitettavaan aineistoon. 

 

Tammi-maaliskuu  Tutkinnon osa korkeakouluopinnoista 
Oppimisen ja kehityksen perusteet 3 op, osa a
 
Luentomateriaaleihin ja kirjallisuuteen pohjautuvat soveltavat tehtävät, omatoiminen työskentely 91 t.  Syys- tai kevätlukukaudella  Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen  
Oppimisen ja kehityksen perusteet 2 oposa b  verkkoympäristössä toteutettava opintopiiri 14 t, omatoiminen työskentely 40 t.  Syys- tai kevätlukukaudella  Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 
Orientoituminen kasvatus- ja koulutusalalle (varhaiskasvatus) 2 op
 
Luennot 14 t, verkkoympäristössä ohjattu pienryhmätehtävä 4 t sekä O365-ympäristöön tutustuminen sekä portfoliotyöskentelyn aloittaminen 4 t. itsenäinen työskentely 32 t.  Syyskuu   
Orientaatio varhaiskasvatukseen 3 op  Seminaarityöskentely 20 t tai verkkotyöskentely 20 t, päiväkodeissa toteutettavat havainnointi- ja oppimistehtävät 20t, itsenäistä työskentelyä 41 t.   Tammikuu   

Katso lisätiedot opintojen sisällöistä ja suorittamistavoista täältä. 

Lisätietoja saat Riverian opinto-ohjaajilta:
Joensuussa Tanja Takala tanja.takala@riveria.fi ja Mervi Keinänen mervi.keinanen@riveria.fi
Lieksassa ja Nurmeksessa Jussi Nyblom jussi.nyblom@riveria.fi 
Outokummussa Pirjo-Anneli Hämäläinen-Kainulainen pirjo-anneli.hamalainen@riveria.fi
Kiteellä Hannele Kasurinen hannele.kasurinen@riveria.fi