Varhaiskasvatuksen väylä kasvatus- ja ohjausalan at:n opiskelijoille

Varhaiskasvatuksen avoin väylä kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan / ohjauksen osaamisalan / perhepäivähoitajan opiskelijoille

UEF / Kasvatustieteellisen alan perusopinnot (erityisesti varhaiskasvatus) 25 op  

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon opiskelijoille tarjoamme mahdollisuuden suorittaa 25 op laajuisiItä-Suomen yliopiston (UEF) varhaiskasvatuksen opintoja tutkinnon aikana. Ammattitutkinto-opintojen aikana on mahdollista syventää varhaiskasvatuksen teoreettista osaamista. Opinnot sopivat erityisesti varhaiskasvatuksen opettajan koulutuksesta kiinnostuneilla.  

UEF:ssa suoritettuja opintoja sisällytetään osaksi kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoa. Suoritetusta perusopintokokonaisuudesta saat yliopistosta erillisen todistuksen. Opinnot hyväksiluetaan UEF:n varhaiskasvatuksen opettajankoulutusohjelmassa täysimääräisesti.  

Opintoja on mahdollista suorittaa kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon aikana, mutta niitä voi jatkaa yhä Riveriasta valmistumisen jälkeen. Opinto-oikeus on voimassa kolme lukukautta.

Voit ilmoittautua opintoihin yhdessä oman opinto-ohjaajasi kanssa. Seuraavan kerran voit ilmoittautua opintoihin 27.8.2021 mennessä.

UEF:n varhaiskasvatuksen väyläopintoinfon tallenne 11.8.

Infon materiaali PDF-tiedostona

Väyläopinnot suoritettuaan opiskelija voi hakea UEF:n varhaiskasvatuksen opettajakoulutukseen ilman VAKAVA-koetta tällä hetkellä voimassa olevien hakukriteerien mukaan. Perusopinnot suorittaneista 39 hakijaa kutsutaan suoraan soveltuvuuskokeeseen.  Katso lisätietoa: https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.55649628447 -välilehti Hakeminen. 

 

Opintojen sijoittuminen osaksi kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoa 

Osa UEF:ssa suoritettavista kasvatustieteen opinnoista on mahdollista sisällyttää Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoon alla olevan taulukon mukaisesti. 

 

 

Opinto UEF:ssa  Suoritustapa UEF:ssa 

 

Aikataulut, ennakkotietoa 

(Muutokset mahdollisia) 

Sijoittuminen ammattitutkintoon  
Johdatus kasvatustieteisiin 5 op  Luennot 22 tverkkotehtävien tekeminen 2-3 hengen ryhmissä 20 t; omatoiminen työskentely 93 t   Syys-joulukuu + kevätlukukausi  Ohjauksen osaamisalan aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa -tutkinnon osa 

 

Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, yhteinen osa 3 op  

 

Luennot 20 t (myös etäyhteys ja tallenteet); luentojen ja artikkelikoosteen tenttiminen 2 t; itsenäinen työ 59 t.  Loka-joulukuu   
Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, eriytyvä osa Vaka 2 op 

 

Opintopiirityöskentely 54 t  Loka-joulukuu  Ohjauksen osaamisalan aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa -tutkinnon osa 

 

Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, yhteinen osa 2 op 

 

Suoritustapa 1: Luennot 16 t (saatavissa myös tallenteina), yksilö- tai ryhmätentti (2-6 henkilöä) 3 t, omatoiminen työskentely 35 t.  

Suoritustapa 2: Luennot 16 t (saatavissa myös tallenteina), oppimistehtävät yksilötyönä, omatoiminen työskentely 38 tuntia.  

 

Luennot tammi-maaliskuu, tehtävänpalautuspäivät kevätlukukausi + kesä   
Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, eriytyvä osa Vaka 3 op 

 

Yksilö- tai ryhmätehtävä. 

Yksilö- tai ryhmätehtävä pohjautuvat eriytyvän osan kirjallisuuteen ja erikseen ilmoitettavaan aineistoon. 

 

Tammi-maaliskuu  Ohjauksen osaamisalan aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa -tutkinnon osa 

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan osaamisalan oppijan ja oppimisen ohjaus -tutkinnon osa 

 

Oppimisen ja kehityksen perusteet 3 op, osa a
 
Luentomateriaaleihin ja kirjallisuuteen pohjautuvat soveltavat tehtävät, omatoiminen työskentely 91 t.  Syys tai kevätlukukaudella  Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan osaamisalan oppijan ja oppimisen ohjaus -tutkinnon osa 

 

Oppimisen ja kehityksen perusteet 2 oposa b  verkkoympäristössä toteutettava opintopiiri 14 t, omatoiminen työskentely 40 t.  Syys- tai kevätlukukaudella   
Orientoituminen kasvatus- ja koulutusalalle (varhaiskasvatus) 2 op
 
Luennot 14 t, verkkoympäristössä ohjattu pienryhmätehtävä 4 t sekä O365-ympäristöön tutustuminen sekä portfoliotyöskentelyn aloittaminen 4 t. itsenäinen työskentely 32 t.  Syyskuu   
Orientaatio varhaiskasvatukseen 3 op  Seminaarityöskentely 20 t tai verkkotyöskentely 20 t, päiväkodeissa toteutettavat havainnointi- ja oppimistehtävät 20t, itsenäistä työskentelyä 41 t.   Tammikuu  Perhepäivähoitajan osaamisala 

 

Lisätietoja: 

Katso lisätiedot opintojen sisällöistä ja suorittamistavoista täältä ja kysy lisää omalta omavalmentajaltasi tai opinto-ohjaajaltasi.