Väyläopinnot

Väyläopintoina voit opiskella ammattikorkeakouluun valmentavia sekä ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia opintoja. Väyläopintoyhteistyötä kehitetään parhaillaan useiden eri korkeakoulujen kanssa. Pisimmällä yhteistyö on Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa.

Väyläopiskelijana saat suorittamistasi opinnoista todistuksen Karelia-amk:lta ja samalla kertyvät myös ammatillisen puolen osaamispisteet. Amk-opinnot ovat kelpoisia myös muissa korkeakouluissa kuin Kareliassa.

Jos lähdet väyläopintopolulle, suosittelemme sinulle ammattikorkeakouluun valmentavien opintojen opiskelemista (äidinkieli, matematiikka, ruotsi ja englanti) verkko-opintoina eRiveriassa. Erityisesti nämä ovat tarpeellisia opintoja, jos kyseiset oppiaineet eivät ole sinulle entuudestaan vahvoja ja olet tullut opiskelemaan suoraan peruskoulusta. Näiden jälkeen on helppoa jatkaa väyläopintopolulla Karelia-amk:n tarjoamiin ammatillisiin opintoihin.