Oppimisen tukeminen

Jo opintojen alkuvaiheessa kartoitetaan, millaisia tietoja, taitoja ja oppimisvalmiuksia sinulla on.  Jos tarvitset lisätukea, kerro siitä reilusti opettajille.

Ammatillisten opintojen ohella voimme tarjota sinulle opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja.  Tällaisia opintoja voivat olla esimerkiksi matemaattiset, kieli-, atk- ja opiskelutaidot.  Sinun yksilölliset tarpeesi ja suunnitelma kirjataan  HOKSiin. Näiden opintojen aikana sinulle kertyy osaamista ja edellytykset osallistua tutkintokoulutuksen lisääntyvät.