Y-opintojen polut

Y-opinnot ovat tärkeä osa ammatillista perustutkintoa. Nämä opinnot varmistavat mm., että​

 • osaat hakea töitä ​
 • tunnet oikeutesi ja velvollisuutesi työntekijänä ​
 • osaat suunnitella talouttasi ​
 • hallitset tietotekniset perustaidot ​
 • selviät erilaisista työ- ja arkielämän perustilanteista suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi ja ​
 • osaat huomioida elämässäsi kestävän
 • kehityksen periaatteet


Y-opinnoista kannattaa ottaa kaikki hyöty irti!

Tutustu seuraavaksi Riverian y-polkuihin ja valitse sinulle parhaiten sopiva polkuvaihtoehto. Huomaa, että kaikki polut vaativat opiskeluun sitoutumista ja hyvää asennetta. Tarvittaessa tarjolla on tukea ja ohjausta, joten yksin et opintojesi kanssa jää!

Lähiopiskelua 16 t / osp​

Kenelle: Sinulle, joka opit parhaiten niin, että​

 • tulet päivittäin oppilaitokselle opiskelemaan tuttuun ryhmään ​
 • teet pääosan tehtävistä opiskelupäivän aikana ​
 • tutustut opiskelumateriaaleihin ohjatusti ​
 • saat opettajalta ja/tai ohjaajalta ohjausta tunneilla ​
 • haet tarvittaessa lisäohjausta erityisopettajalta ja pajoista ​
 • osoitat osaamisesi tuntiaktiivisuudella, tehtävillä, kokeilla, tenteillä tai muilla opettajan määrittelemillä tavoilla​

Missä: Oppilaitoksella, ryhmässä, opiskelu luokassa​

Milloin: Opiskelijan Y-jakson aikana lukujärjestyksen mukaan​

Miten: Opettaja valmentaa ryhmää, lähiopetusta on arkipäivisin työjärjestyksen mukaisesti​

Etäopiskelua 16 t / osp, josta noin puolet ohjattua ja puolet itsenäistä opiskelua ​

Kenelle: Sinulle, joka opit parhaiten niin, että​

 • opiskelet asiaa itse etukäteen opettajan ohjeiden mukaisesti ​
 • paneudut materiaaleihin kotona omassa rauhassasi, etsit tietoa aktiivisesti myös itse ​
 • teet tehtävät itsenäisesti ja omatoimisesti ​
 • keskustelet aktiivisesti Teams-tunneilla opiskelemistasi aiheista ​
 • jaat osaamistasi ja opit toisilta opiskelijoilta esim. pienryhmätehtävissä ​
 • saat opettajalta ohjausta Teams-tapaamisissa ​
 • haet tarvittaessa lisäohjausta erityisopettajalta ja pajoista mutta et tarvitse jatkuvaa tukea ​
 • työskentelet sujuvasti tietokoneella ja verkossa ​
 • osoitat osaamisesi vuorovaikutteisesti Teams-tunneilla, tehtävillä, kokeilla, tenteillä tai muilla opettajan määrittelemillä tavoilla ​

Missä: Teams-ympäristössä, ryhmässä, opiskelu verkossa​

Milloin: Opiskelijan Y-jakson aikana tai oman opiskelupolun mukaan, tiiviillä aikataululla, työjärjestykseen merkittyinä aikoina​

Miten: Opiskelu sisältää itsenäisestä opiskelua ja oman osaamisen jakamista, opettaja valmentaa verkossa.​

Mitä?​

 • hankit ja osoitat osaamista verkko-oppimisympäristössä ​

Missä?​

 • paikasta riippumattomasti, kun sinulla on tietokone ja verkkoyhteys sekä osaaminen niiden peruskäyttöön​

Milloin?​

 • ajasta riippumattomasti, kun sinulla on tietokone ja verkkoyhteys sekä osaaminen niiden peruskäyttöön​
 • opiskelet itse suunnittelemassasi aikataulussa ja vastaat itse siinä pysymisestä​

Miten?​

 • hankit puuttuvaa osaamista itsenäisesti suorittamalla oppimisympäristössä oppitunteja​
 • osoitat tehtävissä monipuolisesti (mm. kirjallisesti sekä videoiden ja äänitteiden muodossa) osaamista​
 • osoittamasi osaamisen perusteella verkko-opettaja antaa sinulle arvioinnin ​
 • haet tarvittaessa ohjausta osaamisen hankkimiseen ohjaajilta ja opettajilta verkko-opintopajoilla tai etäyhteyksin ​

Miksi? / Kenelle?​

 • haluat opiskella ajasta ja paikasta riippumattomasti​
 • pystyt sitoutumaan itsenäiseen työskentelyyn ja osaamisesi kehittämisen aikatauluttamiseen sekä suunnitteluun​

Mitä/Miten: Voit tehdä opintopajoilla esimerkiksi yhteisten tutkinnon osien tehtäviä, eRiverian verkko-opintoja sekä kesken tai puuttuneeksi jääneitä tehtäviä. Opintopajoilla sinua voivat tukea ohjaajat, opettajat ja erityisopettajat. Voit työskennellä myös itsenäisesti.  Opintopajalla kerrytetyn osaamisen arvioinnista vastaa kurssin vastuuopettaja. ​

Kenelle: Opintopaja on hyvä oppimisympäristö sinulle jos: ​

 • Kykenet itsenäiseen työskentelyyn ​
 • Sitoudut sovittuihin aikatauluihin ja otat vastuuta omasta opiskelustasi​
 • Tarvitset satunnaista ohjausta esimerkiksi työskentelyn aloittamiseen tai yksittäisiin tehtäviin​
 • Sinulla on tietotekniset perustaidot​
 • Tarvitset rauhallisen paikan työskennellä​
 • Sinulla on jäänyt puuttuvia tehtäviä yhteisissä tutkinnon osissa​
 • Olet jatkuvan haun opiskelija tai oppisopimusopiskelija, joka toivot lisätukea yhteisissä tutkinnon osissa.​

Missä/Milloin: Jokaisella opintopajalla on oma toimintakulttuurinsa ilmoittautumiseen, aukioloaikoihin ja muihin käytäntöihin liittyen. Kaikille opintopajoille ei tarvitse ilmoittautua, mutta sovi opintopajatyöskentelyn aloittamisesta omavalmentajasi tai opinto-ohjaajasi kanssa.