Aiemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Mikäli sinulla on aikaisempaa osaamista, joka vastaa nyt suoritettavan koulutuksen tavoitteita, se voidaan tunnistaa ja tunnustaa osaksi suoritettavia opintoja. Tunnustetun osaamisen tulee kuitenkin vastata joko ammatillisen tutkinnon ammattitaitovaatimuksia, yhteisten tutkinnon osien  tai valmentavan koulutuksen osaamistavoitteita ja tutkintojen muodostumissääntöjä. Aikaisempi osaaminen arvioidaan HOKSin laatimisen yhteydessä omavalmentaja kanssa.

Osaamisen tunnustamiset kirjataan Wilmaan (HOKS).

Katso lisää, kuinka aiemmin hankkimasi osaaminen, josta on olemassa todistuksia, voidaan siirtää tai tunnustaa osaksi tutkintoasi.  Lisätietoja saat osaamisen tunnustamisesta omavalmentajalta ja opinto-ohjaajalta.

Kaipaako sivu päivittämistä?