Arvioinnin uusiminen

Opiskelijalla on oikeus uusia koe, tentti tai muu suoritus, jos hän on saanut hylätyn arvosanan. Mikäli on kyse osaamisen arvoinnista, myös hyväksytyn suorituksen voi uusia. Jos opiskelijan suoritus on hylätty tai puutteellinen, opiskelijan tulee ottaa mahdollisimman pian yhteyttä kyseisen tutkinnon osan tai osa-alueen opettajaan, jonka kanssa laaditaan suunnitelma (Wilmaan) kyseisten opintojen suorittamisesta. Suorituksia voi uusia ja täydentää enintään kaksi kertaa. Opiskelijan on muistettava seurata aktiivisesti opintojensa etenemistä Wilmassa.

HUOM!

Arvioinnin uusiminen ja korottaminen eivät koske oppimisen arviointia.


Kaipaako sivu päivittämistä?