Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijalla on oikeus hakea aiemmin suoritettujen opintojen tai muutoin hankitun osaamisen tunnustamista (hyväksilukua), mikäli osaaminen on tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään tutkinnon perusteiden mukaisia.

Opiskelijan osaamisen taso selvitetään hänen vahvuuksiensa tunnistamiseksi ja myös aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen määrittelemiseksi opintojen alkaessa.

Osaamisen tunnistaminen on pohjana henkilökohtaisten tavoitteiden laatimisessa, mutta myös tarvittavan ohjauksen ja tuen määrittelemisessä.

Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia

Opiskelijan aiemmin tai opiskelun aikana hankittu osaaminen muissa oppilaitoksissa, työelämässa tai harrastuksissa voidaan tunnustaa osaksi tutkintoa, mikä myös yleensä lyhentää opiskeluaikaa.

Ryhmänvalmentaja tekee alkukartoituksen opiskelijan osaamisen tunnistamiseksi.

Kun arvioidaan osaamisen laajuutta ja sopivuutta, verrataan sitä aina tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin.

Osaamisen tunnustamiset kirjataan Wilmaan (HOKS). Lisätietoja osaamisen tunnustamisesta saa ryhmänvalmentajalta ja opinto-ohjaajalta.

Katso lisää

Arvosanojen muuntaminen

Jos eri oppilaitoksissa käytety arvosana-asteikot eroavat toisistaan, hyväksilukeva oppilaitos muuntaa arvosanat ja määrittelee vastaavuudet opiskelijan eduksi.

Arvosanat muunnetaan alla olevan vastaavuusasteikon mukaisesti:

ARVOSANA-ASTEIKKO
Ammatillinen oppilaitos Lukio
1-3 1-5 5-10
kiitettävä 3 kiitettävä 5 erinomainen 10
kiitettävä 9
hyvä 2 hyvä 4 hyvä 8
hyvä 3 tyydyttävä 7
tyydyttävä 1 tyydyttävä 2 kohtalainen 6
tyydyttävä 1 välttävä 5

Kaipaako sivu päivittämistä?