Osaamisen tunnustaminen yhteisissä tutkinnon osissa

Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia

Osaamisen tunnustaminen tarkoittaa sitä, että aiemmin hankkimasi osaaminen, josta on olemassa todistuksia, voidaan siirtää osaksi tutkintoasi. Osaamisen tunnustaminen alkaa HOKS-keskustelussa, jossa ryhmänvalmentajasi kartoittaa aiempaa osaamistasi. Kun olet toimittanut todistukset liitteeksi Wilmaan, ryhmänvalmentaja kirjaa HOKSiisi pyynnön osaamisen tunnustamisesta. Näitä Y-tunnustamisia tekevät Y-tunnustajiksi nimetyt yhteisten tutkinnon osien opettajat.

Jos olet opiskellut aiemmin ammatillista perustutkintoa, lukiossa tai korkeakoulussa, voit saada osaamisen tunnustamisia yhteisiin tutkinnon osiin.

Yhteisten tutkinnon osien osaamisen tunnustamista tarvitset alkuperäiset todistukset ja opintosuoritusotteet. Voit saada osaamisen tunnustamista, jos

  • edellinen koulutus on virallisen koulutuksenjärjestäjän antamaa, opetussuunnitelmaperusteista koulutusta
  • todistus voidaan todeta oikeaksi: toimivaltaisen viranomaisen nimi, leima, allekirjoitus, päivämäärät ym.
  • todistuksesta voidaan selkeästi nähdä, mitä opiskelu on sisältänyt, kuinka paljon opintoja on kertynyt ja millä numeroasteikolla se on arvioitu (esim. pelkkä Hyväksytty-arvosana ei riitä)

Osaamisen osoittaminen (OsOs)

Entä jos on osaamista, mutta ei oikeanlaista todistusta? Esimerkiksi työelämän täydennyskoulutukset tai yritysten järjestämät koulutukset voivat olla tällaisia. Osaamista on voinut kertyä myös työkokemuksesta, mutta työtodistus ei täytä osaamisen tunnustamiseen vaadittavaa muotoa.

Voit osoittaa osaamisen OsOs-tilaisuudessa. Se on valvottu kokeen tyyppinen tilaisuus, jossa vastaat osa-alueen keskeisiin kysymyksiin. OsOs-kokeen perusteella sinun osaamisesi arvioidaan, ja saat tutkinnon osasta arvosanan.

Sinun tulee etukäteen huolellisesti tutustua osa-alueen osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Varmista ensin, että osaat asiat, joita arviointikriteereissä edellytetään. Sen jälkeen voit opon kautta ilmoittautua osaamisen osoittamiseen.

Katso lisää: Eperusteet >  Hae oma tutkintosi > Avaa perustutkinnon perusteen tiedot > tutkinnon muodostuminen > Yhteiset tutkinnon osat > Osaamistavoitteet ja osaamisen arviointi