Työskentely / Vuorovaikutus / Viestintä

Riverian, sen antaman opetuksen ja ohjauksen tehtävänä on valmentaa opiskelijoista ammatillisia osaajia.

Valmentaminen pitää sisällään tavoitteellisen, suunnitelmallisen sekä opiskelijoiden lähtökohdat, taustat ja odotukset huomioivan opiskelun ja oppimisen.

Toimintaa oppilaitosyhteisössä linjataan yhteisillä toimintaohjeilla, joiden tarkoituksena on luoda selkeyttä arkipäivän tilanteisiin ja varmistaa myös opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu.

Vuorovaikutus

Opiskelijoiden ja henkilöstön vastuullisuus näkyy mm. avoimena, kannustavana ja yhteisöllisenä toimintana sekä haluna ottaa vaikeatkin asiat puheeksi etukäteen.

Voit vaikuttaa oppilaitoksen toiminnan ja opetuksen kehittämiseen mm. vastaamalla palautekyselyihin, osallistumalla opiskelijoiden kuulemistilaisuuksiin ja toimimalla aktiivisesti opiskelijakunnassa.

> Vaikuttaminen
> Opiskelijakunta

Viestintä

Ajankohtaisista ja kiireellisistä asioista tiedotetaan opiskelijoille Wilmassa pikaviesteillä, tekstiviesteillä ja sähköposteilla (opisknro@edu.riveria.fi) sekä sähköisellä työpöydällä. Lisäksi Riveriassa on käytössä useita sosiaalisen median kanavia.