Jatko-opinnot

Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opinnot

Tutkintosi takaa sinulle yleisen jatko-opintokelpoisuuden eli voit hakea ammatillisella tutkinnolla sekä ammattikorkeakouluun että yliopistoon. Korkeakouluhaussa voit hakea enintään kuuteen hakukohteeseen.

Uutta on, että voit tulla valituksi osaan amk-koulutuksista myös ammatillisen perustutkinnon todistuspisteillä, jos tutkinto on suoritettu 1.8.2015 jälkeen!

Lisätietoa hakemisesta ja tarjolla olevista koulutuksista löydät kattavimmin opintopolusta.

Korkeakoulut uudistavat valintamenettelyjään

Korkeakouluvalintoja kehitetään ja tästä eteenpäin korkeakoulut käyttävät entistä enemmän hyödykseen todistusvalintaa. Ammattikorkeakoulut ottavat kevään 2020 yhteishaussa käyttöön todistusvalinnan, joka perustuu ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon arvosanojen pisteyttämiseen. Samalla todistusvalinnasta tulee pääväylä ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen.

Olet todistusvalinnassa mukana, jos valmistut keväällä 2020 ja perustutkintosi on valmis ja arvosanatietosi on tallennettu Riverian opintotoimistossa valtakunnalliseen KOSKI- palveluun 15.5.2020 mennessä. Todistuspisteet lasketaan yhteisten tutkinnon osien ja todistuksen painotetun keskiarvon perusteella.

Lisätietoa todistusvalinnasta ammattikorkeakouluun

Todistusvalinnan rinnalla säilyvät valintakoe ja muut osaamisperustaiset valintaväylät, mitkä laajentavat mahdollisuuksia saada opiskelupaikka. AMK-valintakoe ei edellytä ennakkovalmentautumista, eikä siihen liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä. Digitaalista valintakoetta varten tarvitset kannettavan tietokoneen. Ellei sinulla ole konetta, voit lainata sellaisen Riveriasta.

Lisätietoa valintakokeesta

Avoimen väylä ja väyläopinnot

Tutustu myös avoimen ammattikorkeakoulun ja avoimen yliopiston tarjoamiin vaihtoehtoihin. Uusi osaamisperusteinen väylä korkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi eli ns. avoimen väylä on entistä laajemmin käytössä. Avoimen väylässä suoritetut opinnot antavat mahdollisuuden hakeutua näiden opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi. Lisätietoa avoimen yliopiston vaihtoehdoista sekä avoimen ammattikorkeakoulun vaihtoehdoista löydät opintopolusta.

Yhden avoimen väylän tarjoaa Riverian ja Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä kehitetyt väyläopinnot. Lisätietoa

Vastaavia väylämahdollisuuksia kehitetään myös Riverian ja muiden korkeakoulujen kanssa.

Tutustumisvierailut korkeakouluihin

Korkeakoulut esittelevät jatko-opintomahdollisuuksia syksyisin Riveriassa järjestettävissä työelämä- ja jatkokoulutustapahtumissa ja keväisin järjestettävissä Pestuu-tapahtumissa.

Sinun on mahdollista lisäksi käydä korkeakouluissa paikan päällä tutustumassa oppilaitoksiin ja koulutuksiin. Helpointa on osallistua avoimien ovien päiviin.

Lisätietoa Karelia-ammattikorkeakouluun tutustumisesta

Lisätietoa Savonia-ammattikorkeakouluun tutustumisesta

Lisätietoa Itä-Suomen yliopistoon tutustumisesta

Tiedot kaikkien ammattikorkeakoulujen avoimien ovien päivistä löydät täältä.

Korkeakoulujen yhteishaku

Hakuajat vuonna 2020 > katso tästä

Kevään 2020 yhteishaut

  • Kevään ensimmäinen yhteishaku: 8.1.–22.1.2020.
  • Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan korkeakoulujen syksyllä 2020 alkaviin vieraskielisiin koulutuksiin ja Taideyliopiston koulutuksiin.
  • Kevään toinen yhteishaku: 18.3.–1.4.2020
  • Kevään toisessa yhteishaussa haetaan korkeakoulujen syksyllä 2020 alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin.

Syksyn 2020 yhteishaku 2.–16.9.2020

Katso lisätietoja!


Yliopistojen todistusvalintojen käyttöönotto yhteishaussa

Jos olet ylioppilas, huomioidaan myös yliopistohaussa todistuspisteet. Sen sijaan ammatillisista tutkinnoista ei saa yliopistoihin todistuspisteitä. Tällöin vaihtoehtona on osallistua valintakokeisiin tai hakeutua tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston polkua. Avoimen yliopiston polkuopinnoista löydät lisätietoa jokaisen yliopiston omilta nettisivuilta.

Lisätietoa

Pärjääkö ammattikorkeakoulussa amispohjalla?

Tästä kertovat kokemuksiaan Karelian opiskelijat ja muu väki.

Ammattikoulusta voi jatkaa yliopistoon

Jos korkeakouluopiskelu ei ole sinua varten, voit hakea myös ammatti- tai erikoisammattitutkintoon tai parantaa työllistymismahdollisuuksiasi suorittamalla lisäkoulutuksia tai lisää tutkinnon osia koulutukseesi. Toki myös ammatin vaihtaminen on mahdollista.

Lisätietoa

Oppisopimuskoulutus

Työpaikalla tapahtuvaa oppimista voit tehdä koulutussopimuksella, joustavalla oppisopimuksella tai oppisopimuksella. Joustava oppisopimus ja koulutussopimus voivat vuorotella opiskelun aikana. Tällöin voit välillä olla perinteisesti myös ”koulun penkillä” välillä oppimassa, välillä saada palkkaa joustavan oppisopimuksen jaksolla ja välillä olla kuin ennen top-jaksolla työpaikalla oppimassa.

Jos tuo perinteinen oppilaitoksessa opiskelu ei ole sinulle paras tapa oppia ammatti, voit suorittaa myös koko tutkinnon työelämässä oppisopimuskoulutuksessa.

Tutustu oppisopimuskoulutukseen

Väyläopinnot

Jos haluat tutustua ammattikorkeakouluopintoihin, parantaa opiskeluvalmiuksiasi korkeakoulussa tai suorittaa jopa vuoden ammattikorkeakouluopinnot ammatillisten opintojesi lomassa, voit suorittaa niitä väyläopintoina. > Lisätietoa

Vastaavia opintoja voit opiskella myös avoimessa ammattikorkeakoulussa

Myös yliopistoon voi edetä avoimen kautta

Tiesitkö, että Riveria tarjoaa myös avoimen yliopiston opintoja?

Lisätietoja

Ulkomaille opiskelemaan

Päävastuu ulkomailla opiskelun järjestelyistä on sinulla itselläsi. Varaa hakemiseen ja asioiden selvittelyyn vähintään vuosi aikaa. Vertaile maita, oppilaitoksia ja niiden tarjontaa ja selvitä, millaiseen työhön tutkinto valmistaa ja onko se käypäinen myös Suomessa. Selvitä kustannukset ja miten rahoitat opintosi. Järjestelyt vaativat omatoimisuutta, aikaa ja vaivaa!

Joidenkin maiden suurlähetystöt tai kulttuuri-instituutit tarjoavat neuvontaa korkeakouluopiskelusta tietyssä maassa.

Lisätietoa erityisesti Euroopan alueella opiskelusta löytyy paljon täältä: European Commission


Kaipaako sivu päivittämistä?