Työnhaku

Työelämätaidot

Työelämässä tarvitset erilaisia taitoja, jotka auttavat sinua suorittumaan työssäsi hyvin. Taitoja kutsutaan työelämätaidoiksi.

Työssä onnistuminen vaatii ammattiin kuuluvan erityisosaamisen hallintaa ja ammattitaidon jatkuvaa kehittämistä. Ammattitaito on kuitenkin vain yksi työelämätaito, jota tarvitset.

Työelämätaidoilla tarkoitetaan kaikkia sellaisia taitoja, joita tarvitset työelämässä pärjäämisessä ja menestymisessä.

Tulevaisuuden työelämätaidot top 10

  • Vuorovaikutustaito
  • Itsetuntemus
  • Toisen tunteiden huomioon ottaminen
  • Kyky tunnistaa ja kehittää omaa osaamista
  • Verkostoitumiskyky
  • Myönteinen suhtautuminen muutoksiin
  • Yhteistyökyky
  • Kyky toimia erilaisissa ympäristöissä ja kulttuureissa
  • Luovuus
  • Oma-aloitteisuus

Työelämätaidoista asenne, oma-aloitteisuus, ammattitaito ja vuorovaikutus ovat tärkeimpiä. Lue lisää

Työnhaku on oman osaamisen ja persoonan markkinointia. Omien vahvuuksien ja taitojen kuvaamista kannattaa siten harjoitella. Linkin takaa löydät listan vahvuuksista ja taidoista: Omat vahvuudet ja taidot. Erilaisia työelämävalmiuksia ja työnhakutaitoja kehittäviä harjoituksia löydät täältä.

Mitä yritykset sinusta haluavat?

Asenne ratkaisee. Jos olet ”hyvä tyyppi”, joustava, oma-aloitteinen ja valmis oppimaan uutta, olet vahvoilla työmarkkinoilla. Nämä ovat usein tärkeämpiä asioita kuin ammattitaito. Ammatillinen koulutus on kuin ajokortti, mutta työpaikalla opit ajamaan. Työ opettaa, jos olet avoin oppimaan uutta ja kuuntelemaan työtovereitasi. Silti kielitaito, erityisesti englannin kieli on entistä arvostetumpaa työssä kuin työssä, samoin tietotekniset taidot. Hyvät vuorovaikutustaidot ja avoin suhtautuminen muutoksiin ovat vahvuuksia; kukapa haluaisi työyhteisöönsä ihmisiä, joiden kanssa kukaan ei tule toimeen tai jotka vastustavat kaikkea uutta?

Piilotyömarkkinat

Työnhaussa tärkeintä on oma aktiivisuutesi. Kannattaa olla suoraan yhteyksissä sinulle jo tuttuihin yrityksiin, erityisesti niihin, joissa olet ollut työssäoppimassa, aiemmin töissä tai niihin, joihin sinulla on suhteita – yrityksessä voikin olla tarve juuri sinun kaltaiselle tekijälle. Suurin osa työpaikoista välittyykin juuri näin eli ne eivät tule koskaan avoimeen hakuun. Näitä kutsutaan piilotyöpaikoiksi. Hyödynnä rohkeasti suhdeverkostoasi työn haussa, se kannattaa. Suhdeverkostosi kautta voit löytää piilotyöpaikkoja.

Vinkkejä, mistä löydät piilotyöpaikan: Duunitori

Jos yrityksessä ei juuri tällä hetkellä ole sinulle töitä, kannattaa silti kysyä heiltä, voitko jättää sinne avoimen hakemuksen. Avoin hakemus muistuttaa sinusta, jos työvoiman tarve ilmenee myöhemmin. Tämän kortin varaan työn hakua ei kuitenkaan kannata jättää, vaan jatkaa lannistumatta uusien työpaikkojen kontaktointia, hakemusten lähettämistä ja työn aktiivista hakemista mm. eri työnhaun nettiportaalien ja sosiaalisen median palveluiden kautta.

Avoimen työhakemuksen mallin löydät täältä.

Täältä löydät vinkkejä ja ohjeita työpaikkojen kontaktointiin puhelimitse. Lue lisää

Avoimet työpaikat

Suurin osa työpaikoista ei tule koskaan julkiseen hakuun. Seuraavilta sivustoilta voit löytää työpaikkoja, jotka ovat avoimessa haussa.

TE-palvelut
Valtiolle.fi
Kuntarekry
Oikotie
Duunitori
Monster
Rekrytointi.com

Vain joka neljäs suomalainen työllistynyt avointa työpaikkaa hakemalla, joten piilotyöpaikkojen merkitys työllistymisessä on melkoinen. Lisätietoja

RiveriaRekry – työnhakusi tukena

RiveriaRekry on verkkopalvelu, jonka on tarkoitus uudella tavalla saattaa työelämä, opiskelijamme sekä vastavalmistuneet yhteen.

Työnantajat voivat tarjota RiveriaRekryn kautta koulutus- ja oppisopimuspaikkoja, työmahdollisuuksia sekä erilaisia projekteja opiskelijoille ja vastavalmistuneille sekä löytää sopivan osaajan tarpeeseensa.

Opiskelijana luot henkilökohtaisen osaamisprofiilin sekä portfolion RiveriaRekryyn. Palvelu on käytössäsi koko opintojen ajan ja myös valmistumisen jälkeen. Palvelun perustana on Tiitus mobiilisovellus, jonka kautta pääset tutustumaan tarjottuihin työmahdollisuuksiin ja projekteihin sekä voit lähettää oman profiilisi työnantajien nähtäväksi.

Lataa Tiitus mobiilisovellus:

Ohje Opiskelijalle RiveriaRekryn osaamisprofiilin luomiseen

Tiitus guide for mobile app

Lisätietoa RiveriaRekrystä: uraohjaajilta.

Työelämässä oppiminen (koulutussopimus ja oppisopimus)

Työelämässä oppimisen tavoitteena on, että tutkinnon perusteissa määriteltyä ammattitaitoa opitaan työpaikalla sekä sovelletaan opittua todelliseen työelämään. Samalla opiskelijat saavat yleisiä valmiuksia työelämää ja elinikäistä oppimista varten. Työelämässä oppimisen kautta sinulla on hyvä mahdollisuus osoittaa kykysi ja innostuksesi sekä parantaa mahdollisuuksiasi saada työpaikka valmistumisen jälkeen. Jaksot työpaikalla kannattaa siten hoitaa mahdollisimman hyvin ja jättää hyvä kuva itsestään työntekijänä yritykselle.

Työelämässä oppimisen jakso maakunnan ulkopuolella

Työelämässä oppimisella on suuri painoarvo opinnoissa. Työelämässä oppimisen paikkoja kannattaa etsiä myös omaa asuinpaikkakuntaa tai maakuntaa laajemmalta alueelta. Lisätietoa työelämässä oppimisen suorittamisesta maakunnan ulkopuolella sekä paikoista maakunnan ulkopuolella saat omalta ryhmänvalmentajalta tai uraohjaajilta.

Yllästoppi-verkosto välittää työssäoppijoita Ylläksen ja Kolarin alueen yrityksiin. Verkostoon kuuluu toisen asteen ammatillisia oppilaitoksia, Ylläksen matkailuyhdistys ry ja alueen yrityksiä.

Lisätietoa Yllästopista.

Työelämässä oppimisen jaksot ulkomailla

Kielitaitoa ja kansainvälistä työkokemusta arvostetaan työmarkkinoilla, joten ulkomailla suoritettu työelämässä oppimisen jakso voi olla merkittävä tekijä työllistymisessä. Riverian kansainvälinen toiminta on vilkasta. Noin 200 opiskelijaa käy vuosittain ulkomailla opiskelemassa. Liikkuvuutta rahoitetaan oppilaitoksen ja opiskelijoiden oman panostuksen lisäksi erilaisilla apurahoilla ja hankkeilla. Kansainvälisyysopintoja on tarjolla valinnaisina opintoina, jotka sisältävät lähiopetusta ja kv-työssäoppimista.

Lisätietoa Riverian kansainvälisyystoiminnasta löydät täältä.

Globaalin autonvalmistajan Daimler AG:n kanssa on tiiviissä yhteistyössä kehitetty toimintoja kansainvälisillä työelämässä oppimisen jaksoilla ja työelämäyhteistyön sekä opetusmenetelmien toteuttamisen kautta. Lisätietoa Daimler-yhteistyöstä. Saksassa Adolf Reichwein Schule järjestää työelämässä oppimisen paikkoja lähinnä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille.

Espanjassa Fuengirolassa on tarjolla työelämässä oppimisen paikkoja eri alojen tehtäviin, mm. kaupan ja hallinnon alalle, palvelualalle sekä audiovisuaalisen puolen opiskelijoille. Bilbaossa ja Fuerteventurassa kontaktina on Education and Mobility, jonka kautta on mahdollisuus saada esim. ravintola-alan, kaupan ja hallinnon sekä sähköalan työelämässä oppimisen paikkoja. Barcelonassa Esteve Terradas I lla on tarjolla mm. audiovisuaalisen alan sekä auto-, sähkö- ja tietotekniikka-alan työelämässä oppimisen paikkoja.

Tarton yliopiston kautta mm. audiovisuaalisen ja kuvallisen ilmaisun opiskelijoiden on mahdollista saada työelämässä oppimisen paikkoja. Ranskassa Compagnons du Devoirs -oppilaitosverkosto järjestää paikkoja lähinnä teknisten alojen opiskelijoille.

Kansainvälistä työelämäyhteistyötä on kehitetty Riveriassa useaan eri maahan ja monien yhteistyökumppanin kanssa. Lisätietoja opiskelujaksosta ulkomailla saat omalta ryhmänvalmentajaltasi tai Riverian kansainvälisyyden kehittäjältä.

Ulkomaille töihin

Työnantajat arvostavat kielitaitoa ja ulkomailla työskentely kertoo paljon taidoistasi, rohkeudestasi ja taidoistasi selvitä uusissa tilanteissa. Jos ulkomailla työskentely kiinnostaa sinua, lisätietoa mahdollisuuksista lähteä ulkomaille löydät täältä.

EURES on eurooppalainen liikkumisen portaali. Myös sieltä löytyy avoimia työpaikkoja ja paljon muuta hyödyllistä tietoa.

Nordjobb on kesätyönhaun portaali Pohjoismaissa. Löydät sieltä avoimia kesätyöpaikkoja kaikista Pohjoismaista ja voit jättää oman työhakemuksesi.

Sinun on mahdollista saada rahallista tukea työnsaantiin toisista EU-maista, jos olet 18–35-vuotias.Eka EURES

TE-palvelut – töihin ulkomaille sivuston kautta löydät tietoa ja tukea työnhakuun EU-maista, jos olet yli 35-vuotias.

Henkilöstöpalveluala

Vuokratyö – portti työelämään!

Henkilöstöpalveluala on merkittävä työllistäjä ja tarjoaa nopean ja joustavan väylän työllistyä.

Vuokratyöntekijänä sinulle maksetaan työsuhteessasi noudatettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Myös mm. erilaiset lisät, lomien kertyminen ja sairasajan palkan maksaminen määräytyvät noudatettavan työehtosopimuksen mukaisesti. Vuokratyösuhteessa työnantajanasi toimii henkilöstöpalvelualan yritys, joka huolehtii kaikista työnantajavelvollisuuksista, mm. työterveyshuolto ja vakuutukset.

Moni henkilöstöpalvelualan yrityksistä toimii koko Suomen alueella, joten heidän valtakunnallinen toimistoverkostonsa tarjoaa laajat työllistymismahdollisuudet. Henkilöstöpalvelualalla voit työskennellä joustavasti oman elämäntilanteesi mukaisesti ja kartuttaa työkokemustasi. Vuokratyö voi tarjota myös väylän pidempiaikaiseen työhön. Yhdellä hakemuksella sinulla on käytössäsi koko henkilöstöpalvelualan yrityksen asiakasyrityskanta, joten avoimen hakemuksen jättäminen todella kannattaa!

Työnhakijalle henkilöstöpalvelualan yrityksen palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia.

Henkilöstöpalvelualan yrityksiä:

Eezy Henkilöstöpalvelut
RTK-Henkilöstöpalvelu
Barona
Ehta Henkilöstöpalvelut
HR Yhtiöt
Go On
HR Mentor
Manpower
Opset
Carrot
StaffPoint
Adecco
Osuma Henkilöstöpalvelut
Eilakaisla
Kairest
Selekta
SOL Henkilöstöpalvelut
Personalhuset Staffing Group

Suomessa toimii Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry (HPL). HPL voi myöntää henkilöstöpalvelualan yritykselle auktorisoinnin, jos yritys täyttää auktorisoinnin edellytykset. Auktorisoidut henkilöstöpalveluyritykset hoitavat rekrytointi- ja henkilöstövuokrauspalvelut asiantuntevasti, vastuullisesti ja ammattitaitoisesti.

Lisätietoa HPL:sta

Vuokratyöntekijätutkimus 2018 tuloksien mukaan vuokratyöntekijät tykkäävät työstään – hyödynnä sinäkin henkilöstöpalvelualan tarjoamat työllistymismahdollisuudet!

Ammattiliitot

Suomessa ammattiliitoilla on vakiintunut asema niin useimmilla työpaikoilla kuin yhteiskunnan päätöksenteossa.

Ammattiliitto on työntekijöiden oma järjestö, joka pyrkii parantamaan työntekijöiden työehtoja.

Ammattiliitot neuvottelevat alakohtaiset työ- ja virkaehtosopimukset yhdessä työnantajaliittojen kanssa.

Lisäksi ammattiliitot valvovat työehtosopimusten noudattamista ja toimivat ristiriitatilanteissa jäsentensä apuna.

Ammattiliitot pitävät yllä myös työttömyyskassoja, joiden jäsenmaksut peritään yleisimmin jäsenmaksujen yhteydessä.

Työttömyyskassoihin voi liittyä myös olematta ammattiliiton jäsen.


Kaipaako sivu päivittämistä?