Valmentava työote

Valmentavan työotteen mukainen opiskelu

Opiskelua ammattiin ohjaa osaamisperusteisuuden periaate.

Se tarkoittaa sitä, että koulutus toteutetaan työelämän toiminta- ja työtehtäväkokonaisuuksien mukaisesti huomioimalla opiskelijoiden yksilölliset tavoitteet ja aikaisemmin hankittu osaaminen.

Tulevassa ammatissa tarvittavia taitoja ja tietoja opitaan ensisijaisesti tekemällä alan työtehtäviä ja arvioimalla omaa ja muiden toimintaa erilaisissa oppimisympäristöissä.

Ammatillinen osaaminen on ammattiteorian ja käytännön taitojen muodostama kokonaisuus, joka näkyy yksilön ja ryhmän sujuvana yrittäjämäisenä toimintana, kykynä tehdä ja toimia ja myös kykynä ratkaista ongelmia työtilanteissa.

Ammatillisia osaajia koulutetaan valmentavalla työotteella

Opiskelijaa tuetaan ja ohjataan kehittymään aktiivisena toimijana ja oman alansa ammattilaisena, joka haluaa oppia, kehittää ammatillista osaamistaan ja itseään sekä tehdä vastuullisia valintoja omien kykyjensä ja valmiuksiensa mukaisesti.

Valmentava työote näkyy käytännössä laadukkaana henkilökohtaistamisena ja vastuullisina valintoina, yhdessä työskentelynä ja tekemisenä, monipuolisena opiskeluna erilaisissa oppimisympäristöissä sekä opiskelijasta välittämisenä ja hänen työkykyisyytensä tukemisena. ​


Kaipaako sivu päivittämistä?