Riveriassa toteutetaan työturvallisuuden riskikartoitus syksyllä 2019

Riverian riskikartoitus 2019

  • Riskikartoitus tehdään perustutkinnon opiskelijaryhmissä opetushenkilöstön ohjaamana
  • Riskikartoituksen tavoitteena on
    • Tunnistaa ja arvioida työturvallisuusriskejä -> parantaa työturvallisuutta
    • Vahvistaa opiskelijoiden turvallisuusajattelua
    • Vahvistaa opetushenkilöstön riskikartoitusosaamista
  • Riskikartoitus tulee tehdä ja sen tulokset palauttaa 4.10.2019 mennessä turvallisuus.riveria@riveria.fi

Tiedostot

Lisätietoja

Temisevä Tapani
turvallisuuspäällikkö
tapani.temiseva@riveria.fi
p. 0504717469