Suomi toisena kielenä väyläopintotarjonta keväällä 2023

Maahanmuuttajille tarjolla olevat opinnot keväällä 2023

Kaikki opinnot ovat verkossa ja toteutetaan ajalla 30.1.–26.5. Opintojaksoille ilmoittaudutaan yhdessä oman opinto-ohjaajan kanssa. Ilmoittautuminen opintojaksoille viimeistään viikkoa ennen opintojakson alkamista.

Kielikahvila 1: Kahville! 2 op, taso n. A2.1
30.1.–14.4.

Ymmärrät pääasiat arkisista keskusteluista ja helppoa puhekieltä. Pystyt osallistumaan keskusteluun suomeksi. Osaat keskustelun fraaseja ja arjen sanastoa. Opinnot ovat verkossa ja verkkotapaamiset ovat torstaisin 2.2.–20.4. klo 14.00 – 15.30

Keskustelu eri teemoista, esimerkiksi:
– kahvilla
– retkellä luonnossa
– vapaa-aika
– suomalainen ruoka
– suomalaisia juhlapäiviä
– opiskelu
– juttelu kavereiden kanssa.
Materiaaleihin tutustuminen ja sanaston ja fraasien opiskelu.

Kielikahvila 2: No niin, mitäs tänään? 2 op, taso n. B1
30.1.–14.4.

Sisältö: Opintojaksolla puhutaan eri teemoista. Ymmärrät erilaisia keskusteluja sekä puhekieltä ja murretta. Opit myös puhekielen fraaseja ja pystyt osallistumaan erilaisiin keskusteluihin suomeksi. Opintojaksolla on lisäksi kirjallisia tehtäviä. Opiskelu on verkossa Moodlessa. Lisäksi viikoittaisia verkkotapaamisia, joiden ajankohta kerrotaan opintojen alussa.

Työelämän suomi, 6 op, taso B1
30.1.–26.5.

Sisältö: Opit puhumaan ja kirjoittamaan erilaisissa työelämän tilanteissa, esim. asiakaspalvelu, tapaamisesta sopiminen, palaverissa keskustelu ja työkavereiden kanssa juttelu. Osaat kertoa omasta työstä ja ammatista, ja ymmärrät työstä kertovia tekstejä ja puhetta. Ymmärrät työhön liittyviä ohjeita ja osaat kirjoittaa tärkeimpiä työhön liittyviä tekstejä. Opiskelu on verkossa.

Mediasuomi, 5 op, taso B1–B2
30.1.–26.5.

Sisältö: Tutustut suomenkieliseen mediaan (lehtiin, verkkolehtiin ja tv- ja radio-ohjelmiin). Opit kirjoitetun kielen rakenteita, yleispuhekieltä ja oman alan sanavarastoa. Teet kirjallisia ja suullisia tehtäviä. Opintojakso toteutetaan verkossa. Teet tehtävät itsenäisesti ja palautat ne Moodleen. Saat opettajalta kommentteja ja palautetta tehtävistä ja tarvittaessa apua. Opintojaksoon kuuluu kolme vapaaehtoista verkkotapaamista. Tapaamisten ajat ilmoitetaan opintojen alussa.

Asiakirjoittajan suomi, 5 op, taso B2
30.1.–26.5.

Sisältö: Kurssi sisältää kirjoittamista. Opit perustelemaan omia näkökulmiasi, tiivistämään keskeisiä kohtia pitkistä teksteistä ja käyttämään lähdeviitteitä. Opit kirjoittamaan laajoja tekstejä ja opit kiinnittämään huomiota kirjoitetun kielen rakenteisiin, mutta myös tekstin sävyyn. Tavoitteena on kielitaitotaso B2. Kurssi on verkkokurssi ja teet tehtävät itsenäisesti Moodlessa. Kurssilla on joitakin tapaamisia verkossa, jotka ovat vapaaehtoisia. Tapaamisten ajat kerrotaan opintojen alussa.

Lisätietoa Karelian tarjoamista väyläopinnoista

Lisätietoa Riverian suomi toisena kielenä tarjonnasta