Syksyn Tulevaisuuden duuni -tapahtumissa vieraina 118 työnantajatahoa

Viime syksynä järjestettyihin viiteentoista Tulevaisuuden duuni -tapahtumaan osallistui yhteensä 118 työnantajaorganisaatiota ja 36 koulutusorganisaation edustajaa tai uratarinaansa kertonutta Riveriasta valmistunutta alumnia. Tapahtumista 11 järjestettiin etätapahtumina ja loput 4 lähitapahtumina. Haastattelijoina tapahtumissa toimivat alojen opiskelijat tai opetus- ja ohjaushenkilöstö. Lähitapahtumissa opiskelijat ja alan opetushenkilöstö pääsivät myös verkostoitumaan vieraiden kanssa.

Striimattuja lähetyksiä on tähän mennessä katsottu vajaat 2000 kertaa ja lähitapahtumiin osallistui noin 1000 kiinnostunutta. Tallenteita voi edelleen hyödyntää osana opetusta ja ne löytyvät täältä. Osa haastateltavina olleista vieraista osallistui striimattuihin lähetyksiin etäyhteydellä, osa Osuuskunta Korpipajan tiloihin rakennetusta studiosta käsin. Opiskelijat seurasivat lähetyksiä pääosin omissa luokissaan valmentajiensa johdolla.

Tapahtumakiertueen päätteeksi lähetettiin haastateltavina olleille vieraille, opiskelijoille ja opetus- ja ohjaushenkilöstölle palautekyselyt. Kyselyihin vastanneet pitivät tapahtumia hyödyllisinä. Opiskelijat kertoivat esim. ottaneensa tapahtuman jälkeen yhteyttä mukana olleisiin työnantajiin ja saaneensa sitä kautta työelämässä oppimisen paikan. Työnantajavieraat kiittivät järjestelyjä.

Yhden vastaajan mukaan ”Tilaisuudessa oli aito yhteistyön henki”.

Opetus- ja ohjausalan palautteissa kiitettiin juontajia ja hyviä yritysten edustajia.

Molemmat toteutustavat saivat kaikissa vastaajaryhmissä kannatusta. Osa vastanneista arvostaa lähitoteutusta, mutta suurin osa pitää striimattua lähetystä toimivimpana toteutustapana.

Puolet tapahtumien kustannuksista rahoitettiin William ja Ester Otsakorven säätiön tukemalla Työllistämisen tuki opintoihin sitouttamalla -hankkeella, loput kuluista kattoivat Riverian toimialat. Kaksi lähitapahtumaa järjestettiin yhteistyössä Business Joensuun kanssa. Striimattujen lähetysten kuvauksesta ja teknisestä toteutuksesta vastasi Osuuskunta Korpipaja. Mukana lähetyksiä ohjaamassa oli Riverian mediapalvelujen toteutuksen opiskelija työelämässä oppimisen jaksollaan. Riveriassa tapahtumien tuottamisesta ja suunnittelusta vastasivat yritysasiamies Sakari Kolehmainen ja opinto-ohjaaja Eine Paldan yhdessä viestintäpalvelujen ja alojen edustajien kanssa.