Tuet ja etuudet

 

Tutustu tukiin ja etuihin, joihin olet oikeutettu opiskellessasi ammatillisessa koulutuksessa. Taulukosta näet, mihin tukiin olet oikeutettu. Lisätietoja opintojesi rahoittamisesta saat täältä.