Matkat

Koulumatkatuki

Kelan myöntämä koulumatkatuki korvaa sinun päivittäisten koulumatkojen kustannuksia, kun

  • koulumatkasi pituus on vähintään 10 kilometriä
  • kustannukset ylittävät 54 euroa kuukaudessa (ei koske Waltti-liikennettä)

Sinun on haettava koulumatkatukea erikseen joka lukuvuodeksi, ja aina kun koulumatka muuttuu esimerkiksi työpaikalla tapahtuvan oppimissen ajaksi. Koulumatkatuen myöntäminen ja maksaminen edellyttävät päätoimista opiskelua, eli opintojen on edettävä suunnitellun mukaisesti.

Tuo täytetty ja allekirjoitettu hakemus opintotoimistoon. Opintotoimistosta saat tuetun lipun ostoon tarvittavan ostotodistuksen. Tuki kannattaa hakea etukäteen, esim. ennen työssäoppimisjakson alkua.

Jos saat työttömyysetuutta, et voi saada Kelan koulumatkatukea.

Oppilaitos ilmoittaa Kelalle vähintään kahden viikon yhtäjaksoiset poissaolot sekä opiskelun keskeytykset. Ilmoitettavia opiskelun keskeytyksiä ovat mm. määräaikainen erottaminen, ilmoittamattomat poissaolot ja lomamatkat. Myös opiskelija itse on velvollinen ilmoittamaan kaikki olosuhdemuutokset Kelalle.

Lisätietoja koulumatkatuesta Kelan palvelunumerosta 020 692 209 arkisin klo 8-18, netistä www.kela.fi/koulumatkatuki. Koulumatkatukiasioissa opastaa myös opintotoimisto.

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella ja ammatillinen työvoimakoulutus

Opiskellessasi omaehtoisessa työvoimakoulutuksessa tai ammatillisessa työvoimakoulutuksessa, voit saada samaa etuutta kuin työttömänä. Lue lisää Te-toimiston sivuilta.

Matkahuollon ja VR:n opiskelija-alennus

Matkahuollon ja VR:n opiskelija-alennusta varten tarvitaan opiskelijatodistus, jonka saa opintotoimistosta.
Lisätietoja www.vr.fi tai www.matkahuolto.fi.

Oppisopimuskoulutuksen matkakorvaukset

Jos et saa palkkaa oppilaitoksen oppimisympäristöissä tapahtuvan oppimisen ajalta, voit hakea opintososiaalisia etuuksia (päiväraha, perheavustus, matka- ja majoituskorvaukset). Lue lisää sivulta etuudet oppisopimuskoulutuksessa.

Ja juna kulkee vaan
stux / Pixabay