Opinto- ja muut tuet

Opintotuki

Kelan myöntämän opintotuki muodostuu opintorahasta ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintotuen voi saada sellaisilta kalenterikuukausilta, joissa on vähintään 18 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää.

Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat

  • oppilaitokseen hyväksyminen
  • päätoiminen opiskelu (4,5 osp/kk tai 25 viikkotuntia/kk)
  • opinnoissa edistyminen
  • taloudellisen tuen tarve

Koska opintotuen myöntäminen ja maksaminen edellyttävät, että edistyt opinnoissasi, oppilaitos ilmoittaa Kelalle mm. opiskelun keskeytykset tai laiminlyönnit ja vähäiset opintosuoritukset. Ilmoitettavia opiskelun keskeytyksiä ovat mm. määräaikainen erottaminen, ilmoittamattomat poissaolot ja lomamatkat. Jos opinnot keskeytyvät sairausloman vuoksi, opintotuki voidaan pitää maksussa enintään kahden kuukauden ajan.

Olet myös itse velvollinen ilmoittamaan kaikki olosuhdemuutoksesi Kelalle. Perusteettomasti maksettu opintotuki viivästyskorkoineen voidaan periä sinulta takaisin jälkikäteen.

Opintotuen määrään vaikuttavat mm. alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden vanhempien tulot. Työssäkäyvän opiskelija on syytä tarkkailla tulojen kertymää, jotta takaisinperinnältä vältytään.

Neuvoja opintotukietuuksiin saa opintotoimistosta, Kelan palvelunumerosta 020 692 209, netistä www.kela.fi/opintotuki. Lisätietoja myös Facebooksissa www.facebook.com/opintotuki.

Yleinen asumistuki

Asumisen kustannuksiin voit hakea yleistä asumistukea Kelalta. Lue lisää Kelan sivuilta.

Aikuiskoulutustuki

Työelämässä vähintään 8 vuoden ajan työskennellyt opiskelija voi saada Koulutusrahaston myöntämää aikuiskoulutustukea. Jos aikuiskoulutustuki myönnetään väh. 8 viikon ajalle, Kela voi myöntää lisäksi opintolainan valtiontakauksen. Lue lisää www.koulutusrahasto.fi.

Oppisopimuskoulutus

Lisätietoa oppisopimuskoulutuksen opintososiaalisista etuuksista löydät täältä.