Työttömyysetuudet

Opiskelu työttömyysetuudella

Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos olet

  • ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa
  • vähintään 25-vuotias
  • TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla
  • sopinut työllistymissuunnitelmassa opintojen tukemisesta työttömyysetuudella ennen opintojen aloittamista.

Omaehtoista opiskelua ei voida tukea työttömyysetuudella, jos irtisanoudut työsuhteestasi vain aloittaaksesi omaehtoiset opinnot. Jos irtisanoutuminen johtuu esimerkiksi terveydellisistä syistä tai siitä, että siirryt työvoimapalvelusta toiseen (esimerkiksi määräaikaisesta palkkatuetusta työstä opiskelemaan), oma irtisanoutuminen ei ole esteenä opiskelun tukemiselle.

Työttömyysetuus koostuu työttömyyspäivärahasta tai työmarkkinatuesta sekä kulukorvauksesta. TE-toimisto arvioi ennen koulutuksen alkua, täyttyvätkö edellytykset opiskelua suunnittelevan koulutustarpeelle ja omaehtoisen opiskelun tukemiselle. Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua.

Lue lisää Te-toimiston sivuilta.