Väyläopintoinfot syksy 2022

Riveriassa voit opiskella väyläopintoina korkeakouluun valmentavia sekä korkeakoulututkintoon kuuluvia opintoja. Tarkoitamme väyläopinnoilla korkeakouluopintoja, joita voit sijoittaa osaksi ammatillista toisen asteen tutkintoasi. Väyläopintoyhteistyötä kehitetään parhaillaan useiden eri korkeakoulujen kanssa. Pisimmällä yhteistyö on Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa.

Väyläopiskelijana saat suorittamistasi opinnoista opintosuoritukset korkeakoululta ja samalla kertyvät myös ammatillinen osaaminen ja osaamispisteet.

Karelia-amk:n väyläopintoinfot

 • S2-opintotarjonta ja korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille. Info 29.8. klo 14.30–16, Niskalan auditoriossa Joensuussa ja Teamsilla. Lisätietoa
 • Metsätalous- ja energia- ja ympäristötekniikan insinöö0rin väyläopinnot. Info 14.9. klo 8.30–9.30 Teamsilla Lisätietoa
 • Liiketalouden väyläopintoinfo 9.11. klo 9–10 Teamsilla Lisätietoa
 • Rakennustekniikan väyläopintoinfo 10.11. klo 13–14 Teamsilla Lisätietoa

Karelia-amk:n väyläopintoihin ilmoittautuminen

 • Sosiaali- ja terveysalan yksittäiset opintojaksot, osassa opintojaksoista ilmoittautuminen päättyy 16.8. mennessä (ilmoittautumisajat vaihtelevat opintojaksoittain) Lisätietoa
 • Suomi toisena kielenä väyläopintotarjonta syksyllä 2022, ilmoittautuminen päättyy 2.9. Lisätietoa
 • Korkeakouluopintoihin valmentavat väyläopinnot:
  • Boost your english skills > Ilmoittautuminen 28.8. mennessä Lisätietoa
  • Svensk klinik > Ilmoittautuminen 11.9. mennessä Lisätietoa
  • English refresher > Ilmoittautuminen 25.9. mennessä Lisätietoa
  • Insinööriopintoihin valmentava matematiikka > non-stop ilmoittautuminen ennen 30.4.2023 Lisätietoa

Itä-Suomen yliopiston väyläopintoinfot

 • Varhaiskasvatuksen, kasvatustieteen perusopinnot info 10.8. klo 15–16.15 Teamsilla Lisätietoa
 • Ravitsemustieteen info 16.8. klo 15–16 Teamsilla Lisätietoa
 • Tietojenkäsittelytieteen info 18.8. klo 12.30–13.30 Teamsilla Lisätietoa
 • Kulttuurintutkimuksen, kirjallisuuden, mediakulttuurin ja viestinnän info 25.8. klo 14.30–15.30 Teamsilla Lisätietoa
 • Kauppatieteen info 31.8. klo 15–16 Teamsilla Lisätietoa
 • Psykologian ja sosiaalityön info 1.9. klo 14.30–16 Teamsilla Lisätietoa psykologia Lisätietoa sosiaalityö

Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) väyläopintoinfot

 • KAMKstart liikunnanohjaajaksi, info 15.8. klo 14 Teamsilla, non-stop ilmoittautuminen Lisätietoa

Savonia-amk:n väyläopintoinfot

 • Agrologin väyläopintoinfo 8.8. klo 13-14 Teamsilla. Syksyn opintoihin ilmoittautumisaika päättyy 15.8. Lisätietoa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK)

 • Logistiikan väyläinfo 5.10. klo 14-15.30 zoomissa Lisätietoa
 • Ilmoittautuminen 8.-31.5.

 

Katso lisää väyläopinnoista