Opintojen etenemisen seuraaminen Wilmassa

Suoritukset

Opintojen etenemistä ja suorituksia voi seurata Wilman selainversion eHOPS-osiosta. eHOPS löytyy Wilman navigointipalkista tai pino-painikkeen kautta.

Wilman eHOPSin kautta löytyy suoritukset ja valinnat
Wilman eHOPSin kautta näkyvät suoritukset ja valinnat

eHOPSista löytyy Suoritukset-välilehti, joka listaa suoritukset tutkinnon osittain ja osa-alueittain. Suorituksista näkyy nimi, arvosana, arviointipäivämäärä ja opettajan nimi.

eHOPSin suoritukset toiminnon kautta löytyy arviointimerkinnät
eHOPSin suoritukset toiminto listaa arvioinnit