Yksittäiset soten väyläopinnot keväällä 2023

Vuoden 2023 aikana voit opiskella kaikkiin sote-alan tutkintoihin sisältyviä väyläopintoja verkko-opintoina. Voit koota itsellesi sopivan tutkinnon osan (15 osp) tai suorittaa yksittäisiä opintojaksoja. Lisäksi voit halutessasi opiskella Karelian järjestämiä AMK-opintoihin valmentavia opintoja.

Kevään yksittäisille opintojaksoille ilmoittaudutaan Karelian avoimen AMK:n uuden ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Uusi ilmoittautumisjärjestelmä on käytössä joulukuussa 2022 ja linkit opintojaksoille päivitetään tänne myös joulukuussa. Yksittäisille opintojaksoille ilmoittaudutaan yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Ilmoittautuminen opintojaksoille päättyy viikkoa ennen opintojakson alkamista (paitsi nonstop).

Tarjolla olevat opinnot:

 • Minustako fysioterapeutti? (nonstop) 2 op 2.2.-31.5.
 • Minustako sairaanhoitaja? (nonstop) 2 op 9.1.-31.5.
 • Minustako sosionomi? (nonstop) 2 op 9.1.-31.7.
 • Minustako terveydenhoitaja? (nonstop) 2 op 30.1.-14.5.
 • Arkielämän muistiosaaminen 2 op (aikataulu tulossa)
 • Motorinen kehitys 2 op 9.1.-2.6.
 • Mitä on kulttuurihyvinvointi? 2 op 13.3.–31.5.
  Ikääntymisen fysiologiaa 1 op (nonstop) 
 • Infektiot kotihoidossa 2 op 9.1.-31.5.
 • Infektiosairaudet 2 op 6.2.–21.5.
  Kuntoutus ja kuntouttava toiminta 5 op 2.2.–31.5.
 • Kuntoutuksen menetelmät 5 op 2.2.-30.5.
 • Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö 5 op 16.1.–14.5.
 • Terveydenhuolto normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa 2 op 9.1.–31.7.
 • Johdanto raskausajan fysiologiaan 1 op 16.1.-31.5.
 • Sote-alan ammatillisuus ja etiikka 2 op 16.5.–31.5.

Lisätietoa ja opintojaksokuvaukset